//
arxius

diccionari

This category contains 4 posts

Protegim la capa ozó – 16 setembre dia internacional

ima01aEl 16 de setembre, se celebra el dia internacional de la protecció de la capa d’ozó i la protecció de la radiació ultraviolada per recordar-nos que hem de ser consumidores i consumidors més conscients i cuidar el nostre medi ambient i la nostra pell. Enguany sota el títol: “Una atmósfera saludable és el futur que volem”, conmemorant el 26º aniversari de la signatura del Protocol de Montreal el 1987.

ima24xLa destrucció de la capa d’ozó és un dels problemes ambientals mes greus que hem d’enfrontar avui dia, podria ser el responsable de milions de casos de càncer de pell a nivell mundial, i perjudicar la producció agrícola. A més la destrucció genera un escalfament global irreversible que ha produït descongelamient dels pols.

Per conservar la capa d’ozó cal deixar d’emetre CFC i altres productes que destrueixen aquest gas, substituint-los per uns altres que realitzin la mateixa funció pràctica, però que no siguin agents contaminants. A 80ºC sota zero aquests gasos es converteixen en nocius per a l’ozó, temperatura freqüent en l’Antàrtida.

Els més comuns, els CFC (els clorofluorocarburs en productes, com els aerosols, dissolvents, propelents i refrigerants)  ja es van deixar de fabricar, encara que el seu efecte en la capa d’ozó es deixarà sentir durant diversos anys més. Cada dia es coneixen nous productes contaminants destructors de l’ozó i s’estableixen períodes per a la seva substitució per altres productes no contaminants.

ima25aEl Protocol de Mont-real, signat en 1987, identifica i restringeix les substàncies que redueixen la capa d’ozó. En l’actualitat, les Parts en el Protocol de Mont-real estan examinant noves esmenes, incloses propostes encaminades a incorporar als hidrofluorocarbons (HFC) en el règim del Protocol, en una forma que complementi els esforços empresos a l’empara de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic i el seu Protocol de Kyoto.

Els hidrofluorocarbonos o HFC no esgoten la capa d’ozó, però sí són gasos d’efecte hivernacle molt potents. En els últims temps, el seu consum ha augmentat de forma alarmant. L’Organització de Nacions Unides (ONU) ha volgut aprofitar el Dia Internacional de la Protecció de la Capa d’Ozó per avisar sobre els efectes perniciosos d’aquest nou enemic per a l’escut del planeta.

Com podem evitar el continu desgast de la nostra capa d’ozó:
-disminuir la crema indiscriminada dels boscos
-reduir la utilització de combustibles fòssils
-plantar arbres autòctons i/o posa un hort urbà a casa, terrat, balcó, per reduir el CO2 de l’atmosfera
-protegir-nos del sol, amb bloqueadors solars i ulleres especials amb protecció UV
-consumir productes lliures de CFC´s tant per a ús personal com per a ús domèstic: Evitar aerosols (substituir per desodorants de barra o bola, i que no continguin parabens; fixadors de cabell en gel en lloc dels de spray, crema afeitar sense spray),  Evitar els desodorantes ambientals; mantenint bona ventilació. Usar insecticides naturals. Refrigeradores amb refrigerant ecològic, mobles amb escumes expandides amb elements lliures de Clor, extintors lliures de halons, solvents lliures de Clor, etc.

– Compra material aïllant sense CFC. El suro aglomerat fosc pot complir la mateixa funció i no afecta a la capa d’ozó.
– Duu a terme un bon manteniment de l’aire condicionat, en cas contrari permetràs que el CFC pugui arribar a l’atmosfera.
– Avisa al servei tècnic si veus que el teu frigorífic no refreda com hauria de fer-ho. Pot ser que tingui fugides. Exactament el mateix et pot succeir amb l’aire condicionat del cotxe.

-Si utilitzes serveis tècnics per als equips de refrigeració i aire condicionat, exigeix a les empreses de serveis i als equips tècnics que mostrin els seus coneixements i equips adequats per evitar l’emissió de refrigerants a l’atmosfera
– Si tens pensat comprar un aire condicionat nou, no compris un que contingui CFC.
– Si saps de sembrats o cultius que utilitzen productes amb bromur de metil, denuncia-ho perquè contaminen.
– Si has de sortir sí o sí amb el cotxe, revisa el trajecte que sigui més curt per contaminar el mínim possible i de pas estalviar en combustible.
– Utilitza el mínim possible l’aire condicionat i la calefacció.
– Compra bombetes de menor consum. D’aquesta forma li faràs un favor al medi ambient i a la teva butxaca.

Llegir més:

http://www.aemet.es/documentos/es/noticias/2013/DiaOzono2013-NdeP.pdf

http://ca.wikipedia.org/wiki/Forat_de_la_capa_d%27oz%C3%B3

http://www.pnuma.org/ozonoinfantil/html/

http://www.ecologiaverde.com/como-cuidar-la-capa-de-ozono/#*ixzz2f1m6*UEGQ

http://www.tiempo.com/ram/36310/celebracion-del-dia-internacional-de-la-capa-de-ozono-2013/

El Fracking, violant la terra

Dont-Frack-Your-Mother-Image designed by Michelle Sayles for Berks Gas Truth

Què és la fractura hidràulica o fracking? Si utilitzem google, trobem en pocs segons més de 10 milions d’entrades que expliquen què és. Ens quedem amb la realitzada per Leah D. Schade, a Una perspectiva ecofeminista del fracking, on equipara aquesta técnica tan devastadora amb el delicte de violació.

Fracking és el procés de perforació profunda a la Terra i la injecció de quantitats massives d’aigua i de productes químics tòxics (més de 70! cada vegada) amb la finalitat d’alliberar el metà i l’altre per a l’extracció de gas natural. Fracking suposa l’eliminació de tots els arbres i la vegetació de la zona al voltant del lloc de perforació, l’ús de centenars de camions i peces de maquinària pesada per establir tota la infrastructura de la perforació a realitzar, l’alliberament dels gasos de l’atmosfera d’intoxicació, i el problema de com fer front a la les aigües residuals del procés que conté compostos químics carcinógens i substàncies radioactives. Molta gent que ha arrendat les seves terres a les empreses de fracking han trobat que de l’aigua de casa il·lumina pel foc i explota a causa dels gasos que entren en els seus pous de les fractures subterrànies. Un altre problema és l’ocurrència de terratrèmols resultants de la injecció de l’aigua de residus tòxics de fracturamient hidràulic en pous de profunditat sota la superfície de la Terra.

Així, malgrat la insistència de la indústria del petroli i el gas que el fracking és segur,, ecològic, i una manera “de guanyar temps” fins que les formes d’energia alternativa puguin ser desenvolupades, la realitat constata que hi ha problemes seriosos amb el fracking, fet que condueix a moltes a exigir almenys una moratòria fins que pugui ser estudiada del tot i amb garanties establertes. Algunes fins i tot demanen una prohibició total de la pràctica del fracking.

Una mirada ecofeminista indicaria l’associació òbvia del procés de fracking amb el crim de violació. La violació implica la penetració sexual indesitjada del cos en un acte de violència que sotmet a la víctima a la humiliació, del poder, la violació de la integritat d’una mateixa, i el dolor en tots els nivells d’existència física, emocional, psicològica i espiritual. Aquest dolor persegueix la víctima llarg després que el violador ha deixat ella o ell en estat d’esgotament absolut, a vegades només amb prou feines sobrevivint  l’atac. Dones, nens i homes que són sotmesos a abusos sexuals i a violència en repetides ocasions han soportar la violació que ve a ser com un verí tòxic sorgint constantment a través de les seves ments, cossos i ànimes.

Si anéssim a imaginar la terra com un cos humà, tal vegada d’una dona, veiem com el fracturamiento hidràulic és similar a la “violació”. Ella està assetjada pels homes (i dones que realitzen el fracking) que no es preocupen per a ella, més que per extreure la seva essència interna i prostitueixen el seu cos, despullant de la seva “roba” (arbres i vegetació), muntant-la, perforant en les seves profunditats i explotant dins ella amb el seu líquid tòxic. El seu dolor és experimentat per tothom qui prèviament havien gaudit de la generositat de la seva aigua neta i aire pur. I molt després que s’esgoti el bé a dalt i els violadors surten del cos esgotat, les seves aigües continuen cremant amb ràbia, el seu cos s’estremeix amb espasmes tremolosos, i el seu alè s’embruta amb la contaminació tòxica.

En la comunitat humana, especialment als Estats Units, quan una dona és violada, si l’autor és capturat, és jutjat i condemnat pels seus crims. Idealment, s’ofereix ajuda a la dona per ajudar-la a recuperar el seu sentit d’autonomia, poder, salut i amb el temps, sanació del trauma. Des d’una perspectiva ecofeminista, la fractura hidràulica és un crim que ha de ser detingut, les persones responsables del fracking portades a judici i condemnades pels seus crims. S’ha d’oferir assistència a qui pateixi la victimització de la terra, i la terra ha de poder recuperar-se del trauma.

Hi ha qui argumentarà, per descomptat, que una connexió entre les dones i la terra és una romàntica personificació de res més que una col·lecció de roques, pols i gasos. I assenyalaran les ecofeministes que és precisament aquesta actitud de falta de respecte, l’Altre (“othering”) i la devaluació de les dones, el que ha portat a gran quantitat de crisis ecològiques que enfrontem ara en tot el planeta terra. Com diu la dita, “No es pot mantenir una bona dona”. Hi haurà conseqüències per irrespectar i violar dones i terra. La humanitat seria sàvia d’aprendre les lliçons ara, abans que les conseqüències condueixen a un dany irreparable per a la nostra espècie que estem conduint cap a la destrucció del planeta.

Extret de l’article An Ecofeminist Perspective on Fracking,de la Reverenda Leah D. Schade, del Seminari Teológic Luterà a Filadelfia, i de l’ Església Luterana, Lewisburg, PA, USA. Novembre 2012 a EcoPreacher

Dont-Frack-Your-Mother- Image designed by Michelle Sayles for Berks Gas Truth

Què és la Permacultura?

LogoCursoIntroEsPCLa Permaculura és un concepte i una disciplina, que sorgeix  dins de l’agricultura ecològica i que s’ha estès com una taca d’oli a tots els recons del món i a quasi tots els àmbits de la vida, funcionant tant en zones rurals com urbanes;  talment, molts/es la considerant una filosofia de vida.

Sorgeix  a Australia, a mitjans de la dècada dels 70,   quan  el doctor  Bill Mollison i David Holmgren  comencen a desenvolupar   una sèrie de idees per  a  aconseguir  un sistema agrícola,  sostenible i permanent,  que cobris les necessitats  alimentàries de la humanitat.  Una primera aproximació la donen  a conèixer amb la publicació  del llibre Permaculture One  (1978),   aconseguint  un èxit immediat i extraordinari  en el seu país.

D’ençà,   la Permacultura s’ha propagat arreu i, com diu un dels Mollison,  “en tots els llocs és autòctona, amb professors locals que ensenyen en la seva pròpia llengua.  Sent el seu creixent  geomètric: va començar en l’any 1979 amb un únic curs que jo mateix  vaig impartir. Per l’any 1980 ja hi havia tres professors i els noranta uns quants cents d’ells. En l’actualitat hi ha  milers, quatre o cinc mil en anglès i uns altres tant en altres idiomes. I s’estén perquè no posseeix un sistema jeràrquic. No té una cúspide directiva i no hi ha cap persona per sobre de l’altra. Es composa de petites entitats independents que es regeixen per elles mateixes sense cap personal directiu” (…) “desenvolupant els seus propis  sistemes educatius i financers”  [1]

Talment, la Permacultura  ha esdevingut una xarxa o un moviment  de persones, de projectes, independents però connectats.

Disseny balcó-1Però, què és la Permacultura? [2]

És un sistema de disseny per a la creació d’entorns humans sostenibles (ecosistemes, territoris, espais, construccions i infraestructures, organitzacions socials, etc.). La paraula permacultura  en sí està composta per dues arrels:  Perma, de permanent,  i Cultura;  “cultura permanent” o “agricultura permanent”,  doncs com diu Mollison les cultures no poden sobreviure per molt temps sense una base agricultural sostenible i una ètica de l’ús de la terra.”

“La Permacultura està basada en l’observació dels sistemes naturals, la saviesa continguda en els sistemes tradicionals de les granges i en el coneixement científic modern i la tecnologia”.

Aquest disseny es fonamenta en tres principis  ètics :

1.        Cura de la terra

Hem de tenir cura de tots els ésser vius  i no vius:  especies i les seves varietats, boscos, microhàbitats, etc. La nostra responsabilitat és no contaminar però també realitzar  activitats de conservació i de rehabilitació.

En Permacultura es té una visió del món com un engranatge, en el que cada ser viu té la seva funció .

2.       Cura de les persones

En qualsevol disseny és imprescindible aconseguir un equilibri entre les necessitats bàsiques de les persones ( aliment, llar, educació, feina satisfactòria i contacte humà) i el seu impacte sobre l’entorn.  Totes les persones han de tenir el mateixos drets i el mateix accés als recursos i als coneixements; talment, hi ha d’haver un repartiment equitatiu.

 3.      Compartir excedents i capacitats

Un cop cobertes les nostres necessitats bàsiques podem compartir el nostre excedent de temps, habilitats, coneixements o recursos econòmics.  Cooperar i compartir són claus.

La Permacultura estableix també uns principis  alhora  d’iniciar  qualsevol disseny:

1.    Cada element ( com la casa, l’hort, carretera, etc) està situat en relació a un altre de manera que s’ assistint entre ells

2.       Cada element compleix moltes funcions

3.       Cada funció important és suportada per molts elements

4.       Planificació eficient de l’energia per la casa i comunitats ( zones i sectors )

5.       Èmfasi en l’ús de recursos biològics més que en l’ús dels recursos provinents dels hidrocarburants.

6.       Reciclatge d’energia en el lloc ( tant l’energia humana com l’energia de combustió)

7.       Utilització i acceleració de la successió natural de plantes per establir llocs favorables i sòls.

8.       Policultura i diversitat t’especies beneficioses per a un sistema productiu i interactiu

9.       Ús de l’efecte de vora i dels patrons naturals per aconseguir la major avantatge.

En la formulació inicial de la Permacultura, a més a més dels dos creadors del sistema,  hi ha dos referents  imprescindibles:  Masanobu Fukuoka  Emilia Hazelip.

 [1] Conferència de Bill Mollison a la Univ .de les Nacions Unides  (podeu llegir-la sencera  aquí )

[2] Bill Mollison; Reni Mia Slay (1994). Introducción a la Permacultura. EEUU: Tarigari        ( el podeu descarregar  aquí )

 Per conèixer més:

           http://www.redpermacultura.org/

          http://www.permacultura-es.org/index.php

          http://blocpermacultura.blogspot.com.es/

          http://www.permacultura-bcn.org/

 –          http://huertavieja.ruralesenredadxs.org/2012/08/31/biblioteca-online-completa-permacultura-bioconstrucion-agricultura-ecologica-etc-fukuoka-david-holmgren-bill-mollison-y-muchos-otros/

          http://www.tierramor.org/index.htm

 –          http://vimeo.com/30974018#

          http://www.youtube.com/watch?v=zZMr9oCLG3Y

          http://www.youtube.com/watch?v=ddUPEqjeRmo

          http://www.youtube.com/watch?v=LmSciXzVHl8

Autora contingut: Sílvia

Sobirania alimentària

llavors, protecció de les llavors...no són propietat intel·lectualQuè és la Sobirania Alimentària?

El concepte de Sobirania Alimentària l’inicia la Via Campesina, organització que agrupa 148 organitzacions de 69 països diferents, l’any 1996 a Roma, durant la Cimera Mundial de l’Alimentació de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO). Des d’aleshores fins ara, aquest concepte ha estat assumit per un gran nombre de moviments socials i ONG’s.

¿Què és la Sobirania Alimentària?
La Sobirania Alimentària és el DRET dels pobles i dels països a definir les seves pròpies polítiques agràries, pesqueres, alimentàries i de terres; de manera que aquestes siguin ecològica, social, econòmica i culturalment adequades per ells i les seves circumstàncies úniques. Això inclou el veritable dret a la alimentació i a produir els aliments, que significa que tots els pobles tenen el dret a una alimentació sana, nutritiva i culturalment apropiada, així com el dret a disposar de capacitat per mantenir-se a ells mateixos i a les seves societats[1].

Garantir la Sobirania Alimentària dels pobles, requereix:

Prioritzar la producció d’aliments per mercats domèstics i locals, basats en explotacions camperoles i/o familiars diversificades i sota sistemes de producció agroecològics.
Assegurar preus justos per als camperols i camperoles, cosa que significa el poder per protegir els mercats interiors de les importacions a baix cost i dumping[2].
Accés a la terra, a l’aigua, als boscos, a la pesca i d’altres recursos productius; mitjançant una redistribució genuïna, i no sota les forces del mercat i “reformes del mercat de la terra” finançades pel Banc Mundial.
Reconeixement i promoció del paper de la dona en la producció alimentària, accés equitatiu i control dels recursos productius.
Control sobre els recursos productius per part de la comunitat, en oposició a les corporacions propietàries de terres, aigua, recursos genètics i d’altres.
Protecció de les llavors, base de l’alimentació i de la pròpia vida, per al lliure intercanvi i ús dels camperols i camperoles. Negant així, les patents a la vida i afavorint una moratòria sobre les cultures genèticament modificades que impliquen la contaminació irreversible de la diversitat genètica essencial de plantes i animals.
Inversió pública que fomenti l’activitat productiva de famílies i comunitats, dirigides a augmentar el poder, el control local i la producció alimentària per als pobles i els mercats locals.

En resum, Sobirania Alimentària significa prioritzar els drets dels pobles i comunitats a l’alimentació i la producció d’aliments sobre els interessos del comerç tradicional, basats en la producció per a la exportació i la importació d’aliments.

[1] Definició del Foro per la Sobirania Alimentària de Roma, 2002
[2] Dumping, pràctica de comerç en la qual una empresa ven el producte en el mercat internacional a preu inferior al que es vendria en el seu propi mercat nacional.

Font: http://catalunya.isf.es/sobirania/sobal.php

Imprescindible: Soberanía alimentaria, una perspectiva feminista-el viejo topo 288, Esther Vivas, gener 2012

Vídeo: Voces de la madre tierra: mujeres cubanas y vascas, protagonistas de la soberanía alimentaria. Euskadi-Cuba presenta este documental realizado en colaboración EHNE (sindicato agrícola vasco) y ANAP (organización del campesinado cubano), ambas de Vía Campesina. http://vimeo.com/56469387

links per aprofundir:

http://www.navdanya.org/

http://www.dolcarevolucio.cat/ca/

http://ravenegre.wordpress.com

http://asapcatalunya.wordpress.com/

http://www.nyeleni.org/?lang=es&lang_fixe=ok

http://www.viacampesina.org/es/

http://nyelenieurope.net/en/?lang=es

http://nyelenieurope.net/foodsovcap/

http://revistasoberaniaalimentaria.wordpress.com/

http://www.grain.org/es

StopTTIP

vídeo Acte "No al TTIP" (5): Teresa Forcades Pconstituent,19/12

vídeo Acte "No al TTIP" (5): Teresa Forcades Pconstituent, 19/12

salut i feminisme - 25 minuts amb Carme Valls LLobet....El medi ambient factor de risc per la nostra salut

Segueix-me a Twitter

Arxius